Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca 2017 r

Zachęcamy do zapoznania się z przyjętym tekstem Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie odpowiedzialnego podejścia do posiadania koniowatych i opieki nad nimi. Parlament Europejski nakreśla w niej kierunek działań, w którym powinna podążać Komisja Europejska przy tworzeniu regulacji związanych z branżą konną. Jest to wydanie tymczasowe, może więc ulec niewielkim zmianom.

Scroll to Top