Aktualności

Test połówkowy klaczy

27 marca 2017 · Kategoria: ZT Klaczy, · Rasa: ,,,

Informujemy, że test połów­ko­wy dla kla­czy ras szla­chet­nych będą­cych w tre­nin­gu wierz­cho­wym w Zakładzie Treningowym w Doruchowie odbę­dzie się dnia 01 kwiet­nia (sobo­ta), o godz. 11:00. Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapra­sza­my.

Hodowca i Jeździec