Aktualności

Wydawanie zaświadczeń z wykazem koni na potrzeby Programu rolnośrodowiskowego

4 kwietnia 2017 · Kategoria: Ogłoszenia, ·

Wzór „Zaświadczenia” dla ARiMR wyda­wa­ne przez OZHK/WZHK dla hodow­ców uczest­ni­czą­cych w pro­gra­mach rolno-środowiskowych.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec