Aktualności

Festiwal Huculski

5 kwietnia 2017 · Kategoria: Wystawy i pokazy, · Rasa:

w imie­niu orga­ni­za­to­ra zapra­sza­my na Festiwal Huculski, któ­ry odbę­dzie się w dniu 25 maja 2017 r. w miej­sco­wo­ści Polling (Austria). Zainteresowanym przed­sta­wia­my pro­po­zy­cje impre­zy oraz for­mu­larz zgło­sze­nio­wy.

Print Friendly, PDF & Email