Aktualności

Zaproszenie na „Kulturalny Czwartek”

12 kwietnia 2017 · Kategoria: Seminaria i wykłady, ·

Muzeum Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ma zaszczyt zapro­sić na spo­tka­nie z cyklu „Kulturalny Czwartek”, któ­re odbę­dzie się 20 kwiet­nia (czwar­tek) 2017 r. o godz. 17.00 z udzia­łem przed­sta­wi­cie­li trzech poko­leń absol­wen­tów SGGW z rodzi­ny Głoskowskich.

Print Friendly, PDF & Email