Aktualności

Wystawa Specjalistyczna Czempionat Koni Sokólskich

14 kwietnia 2017 · Kategoria: Czempionaty, ·

W imie­niu Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Białymstoku zapra­sza­my na „Wystawę Specjalistyczną Czempionat Koni Sokólskich”, któ­ra odbę­dzie się w dniach 20-21.05.2017 r.  

 

Program wysta­wy:

Sobota 20.05.2017

10:00                - Zwózka koni

10:30                - Odprawa Hodowców

11:00-16:00      - Wycena koni 
                            -  klacz­ki rocz­ne
                            -  ogier­ki rocz­ne
                            -  kla­cze dwu­let­nie
                            -  ogie­ry dwu­let­nie

16:00-17:30      - Komisyjna oce­na typu oraz pró­ba posłu­szeń­stwa kla­czy sokól­skich

18:00                 - Spotkanie z Panią dr inż. Grażyną Polak koor­dy­na­to­rem ds. ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych koni

19:00                - Wieczorne spo­tka­nie przy ogni­sku

Niedziela 21.05.2017

8:00                 - Śniadanie

8:30                 - Odprawa hodow­ców

8:45                 - Prezentacja koni

11:00                - Wręczenie nagród

12:30                - Zakończenie wysta­wy

Print Friendly, PDF & Email