Aktualności

Regulamin MPMK 2017

1 maja 2017 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, WKKW, · Rasa: ,,,

Serdecznie zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z regu­la­mi­nem roz­gry­wa­nia Mistrzostw Polski Młodych Koni w sezo­nie 2017 oraz posta­no­wie­nia­mi szcze­gó­ło­wy­mi w dys­cy­pli­nie sko­ków przez prze­szko­dy oraz WKKW.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec