Wystawa Specjalistyczna – Czempionat Koni Sokólskich

Ponad 40 młodych klaczek i ogierków sokólskich spotkało się w miniony weekend podczas rywalizacji czempionatowej w Szepietowie. Pogoda dopisała, więc z czystą satysfakcją i spokojem można było przeprowadzić ocenę. Najliczniejsze grupy stanowiły klacze i ogiery dwuletnie i konie z tych grup otrzymały najwyższe noty. Zgodnie z regulaminem do wyboru czempiona wyprowadzano 3 najwyżej ocenione konie celem porównania. U koni sokólskich priorytetem jest ocena typu (który jest mnożony x 1,5), przez co nie zawsze koń z najwyższą liczbą punktów zostawał czempionem. Czempionką w grupie klaczy została EDYCJA (Boss – Epoka po Upust)  hod. i wł. Bogumiła Sawczuka natomiast wśród ogierów wygrał PEGAZ (Monter – Palemka po Piker) Pana Kazimierza Brzozowskiego. Oba te konie nie otrzymały najwyższej noty indywidualnej jednak podczas porównania okazało się, że są najlepsze. Dodatkowo przy okazji wystawy klacze, które ukończyły 24 miesiące kwalifikowane były do programu ochrony.

Drugiego dnia czempionatu nastąpiło uroczyste przedstawienie najlepszych koni. Hodowcy otrzymali puchary oraz nagrody rzeczowe. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia oraz do zapoznania się z protokołem.

Fot. Arkadiusz Szczepański

Scroll to Top