Zaproszenie na Zwyczajny Walny Zjazd Sprawozdawczy Związku

Związek Hodowców Polskiego Konia Szlachetnego Półkrwi informuje, że dnia 29.05 ( poniedziałek) 2017 r. w Stajni Jarużyn – Bydgoszcz ul. Wyzwolenia 139, odbędzie się Zwyczajny Walny Zjazd Sprawozdawczy Związku, połączony ze spotkaniem hodowców na który serdecznie zapraszamy wszystkich (nie tylko członków ZHPKSP) zainteresowanych.

Bardzo prosimy o potwierdzene zamiaru przybycia na adres: zhpksp@o2.pl

Porządek Zjazdu: (Początek Zjazdu w I terminie o godz. 1730)

 1. Otwarcie Zjazdu
 2. Wybór Przewodniczących Zjazdu, powołanie Prezydium i Sekretarza Zjazdu
 3. Przyjęcie porządku obrad i  Regulaminu Zjazdu
 4. Wybór Komisji Zjazdowych ( Mandatowo-Skrutacyjnej , Uchwał i Wniosków)
 5. Sprawozdanie Zarządu ZHPKSP z działalności
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 7. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami
 9. Zatwierdzenie sprawozdań i udzielenie absolutorium władzom związku
 10. Wolne wnioski
 11. Zakończenie Zjazdu
 12. Dyskusja zgromadzonych członków i gości.

Zapraszamy!

Przewiń do góry