Aktualności

Propozycje – Kołaczyce 2017

14 lipca 2017 · Kategoria: Czempionaty, Powożenie, Skoki przez przeszkody, Zawody, · Rasa: ,,,,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­po­zy­cja­mi impre­zy „VII Galicyjskie Lato z Koniem – koń przy­cią­ga i inspi­ru­je”, któ­ra odbę­dzie się w dniach 12 – 13 sierp­nia b.r. w Kołaczycach.
W załą­cze­niu for­mu­larz zgło­szeń.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec