Aktualności

Propozycje - MPMK WKKW 2017

14 lipca 2017 · Kategoria: MPMK, WKKW, ·

Przedstawiamy pro­po­zy­cje MPMK we wszech­stron­nym kon­kur­sie konia wierz­cho­we­go, któ­re odbę­dą się w Strzegomiu w dniach 14-17.09 br.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec