UWAGA! Obligatoryjne ubezpieczenia koni w Zakładach Treningowych

Polski Związek Hodowców Koni na wniosek hodowców nawiązał współpracę z firmą ubezpieczającą konie będące w treningu stacjonarnym w Zakładach Treningowych. Począwszy od kwalifikacji ogierów śląskich do ZT Książ (07-08.08.2017 r.) obowiązuje obligatoryjne ubezpieczenie wszystkich zakwalifikowanych do treningu koni. Składka ubezpieczeniowa w 2017 roku wynosi 120 zł brutto. Zakres ubezpieczenia obejmuje odszkodowanie w przypadku padnięcia i uboju z konieczności, trwałej utraty wartości użytkowej, od kradzieży z włamaniem lub rabunku oraz od poniesionych kosztów leczenia. Suma ubezpieczenia w ubezpieczeniu z zakresie pełnym wynosi 10.000 zł, z sublimitem odpowiedzialności w ubezpieczeniu kosztów leczenia na jedno i wszystkie zdarzenia – 3.000 zł. oraz w ubezpieczeniu trwałej utraty wartości użytkowej – 1.000 zł.

Scroll to Top