Aktualności

Wykład „Ocena wartości hodowlanej koni PZHK”

30 sierpnia 2017 · Kategoria: Seminaria i wykłady, ·

W dniu 2 wrze­śnia (sobo­ta) po oce­nie koni VIII Ogólnopolskiego Czempionatu Koni Rasy Wielkopolskiej i Czempionatu Porównawczego w sko­kach luzem oko­ło godzi­ny 18:30 w Młodzikowie odbę­dzie wykład dr hab. Doroty Lewczuk pt.: „Ocena war­to­ści hodow­la­nej koni PZHK”.
Wszystkich chęt­nych ser­decz­nie zapra­sza­my.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec