Aktualności

5. Regionalne Święto Hodowców Koni – Górki 2017

13 września 2017 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, ·

W imie­niu orga­ni­za­to­rów zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem 5. Regionalnego Święta Hodowców Koni – Górki 2017, któ­re odbę­dzie się w dniach 23 – 24 wrze­śnia b.r.

 

Hodowca i Jeździec