Aktualności

Opłaty w sprawach rozpatrywanych przez KKS

4 września 2017 · Kategoria: Sprawy hodowlane, ·

UWAGA: Przypominamy, że opła­ta za roz­pa­trze­nie wnio­sków przez Komisje Ksiąg Stadnych PZHK oraz uzna­wa­nie nasie­nia ogie­rów wpi­sa­nych do innych ksiąg stad­nych wyno­si 200 zło­tych (UCHWAŁA Nr 4/2016 zatwier­dzo­na przez Prezydium Zarządu dnia 26.02.2016 r.).

Hodowca i Jeździec