Aktualności

Opłaty w sprawach rozpatrywanych przez KKS

4 września 2017 · Kategoria: Sprawy hodowlane, ·

UWAGA: Przypominamy, że opła­ta za roz­pa­trze­nie wnio­sków przez Komisje Ksiąg Stadnych PZHK oraz uzna­wa­nie nasie­nia ogie­rów wpi­sa­nych do innych ksiąg stad­nych wyno­si 200 zło­tych.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec