Aktualności

Propozycje – MPMK w powożeniu

7 września 2017 · Kategoria: MPMK, Powożenie, ·

Przedstawiamy pro­po­zy­cje MPMK w powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi, któ­re odbę­dą się w Strzegomiu w dniach 22-24 wrze­śnia br.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec