Uznawanie ogierów po MPMK 2017

Informujemy, że uznawanie ogierów, które spełniły wymagania alternatywnych prób dzielności (ukończyły MPMK w WKKW, ujeżdżeniu, powożeniu lub sportowych rajdach konnych z odpowiednią liczbą punktów) odbędzie się dnia 19 października (drugi dzień polowej próby dzielności, czwartek) na terenie SO Łąck.

Warunkiem uzyskania przez ogiera wpisu do księgi stadnej jest:

  • uzyskanie co najmniej 78 pkt w ocenie bonitacyjnej,
  • wykonanie przez uprawionego przez PZHK lekarza weterynarii badania potwierdzającego, iż ogier jest wolny od porażenia krtani,
  • sprawdzenie pochodzenia po parze rodzicielskiej na podstawie badań markerów genetycznych DNA,
  • uzyskanie pozytywnej opinii Komisji Oceniającej OCD.

Opłatę kwalifikacyjną w wysokości 200 zł należy przesłać na konto PZHK do dnia 30 września.

Prosimy o zgłoszenie ogierów na adres: cuber@pzhk.pl najpóźniej do dnia 30 września.

Przewiń do góry