Aktualności

Propozycje – MPMK w rajdach

13 września 2017 · Kategoria: MPMK, Sportowe rajdy konne, ·

Przedstawiamy pro­po­zy­cje MPMK w spor­to­wych raj­dach kon­nych. Jednocześnie infor­mu­je­my, że ter­min tych mistrzostw został zmie­nio­ny i odbę­dą się one w dniach 6 – 7 paź­dzier­ni­ku br w Janowie Podlaskim.

Hodowca i Jeździec