Aktualności

Spotkanie branżowe „Rozród i Żywienie Koni”

18 października 2017 · Kategoria: Konferencje, ·

W imie­niu orga­ni­za­to­rów zapra­sza­my na spo­tka­nie bran­żo­we hodow­ców dot. Rozrodu i Żywienia Koni, któ­re odbę­dzie się 22 paź­dzier­ni­ka 2017 r. o godzi­nie 10:00 w Bielawach, w woj. łódz­kim. Wstęp wol­ny, licz­ba miejsc ogra­ni­czo­na.

Rozrod_i_Zywienie_koni-2017
Hodowca i Jeździec