Aktualności

Wesołych Świąt

19 grudnia 2017 · Kategoria: Ogłoszenia, ·

Wszystkim hodow­com i wła­ści­cie­lom koni,
z oka­zji zbli­ża­ją­cych się Świąt Bożego Narodzenia
pra­gnie­my zło­żyć naj­szczer­sze życze­nia
zdro­wych, spo­koj­nych, rado­snych i peł­nych miłych wspo­mnień rodzin­nych świąt
oraz samych suk­ce­sów w życiu.

Zarząd i pra­cow­ni­cy Polskiego Związku Hodowców Koni

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec