Międzynarodowa Konferencja „Dermatologia koni”

Zapraszamy do udziału w dwudniowej Międzynarodowej Konferencji „Dermatologia koni”, która odbędzie się w dniach 9-10 marca 2018 r. w Innowacyjnym Centrum Patologii i Terapii Zwierząt w Lublinie przy ul. Głębokiej 30, pod honorowym patronatem JM Rektora UP Lublin, Prof. dr hab. Zygmunta Litwińczuka. Konferencja adresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców zajmujących się dermatologią weterynaryjną i praktyką hipiatryczną: lekarzy weterynarii, pracowników uczelni, weterynaryjnych firm farmaceutycznych i studentów.

Celem konferencji jest propagowanie najnowszych zasad rozpoznawania, leczenia i profilaktyki chorób skóry koni na najwyższym światowym poziomie, z udziałem wybitnych wykładowców – uznanych międzynarodowych specjalistów w tej dziedzinie. Jesteśmy przekonani, że Państwo podczas tych dwóch dni będziecie mieli dużo okazji do wymiany doświadczeń, a spotkanie to będzie okazją do nawiązania nowych owocnych kontaktów.

Strona konferencji: Dermatologia koni – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

W imieniu organizatorów zaprasza:

Dr hab. Iwona Taszkun
Kierownik Zakładu Diagnostyki Klinicznej i Dermatologii Weterynaryjnej
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Tel. 786-248-181
e-mail: weterynaria.lublin@gmail.com

Scroll to Top