Aktualności

Seminarium licencyjne dla lekarzy weterynarii

8 lutego 2018 · Kategoria: Szkolenia, ·

W imie­niu Komisji Weterynaryjnej Polskiego Związku Jeździeckiego infor­mu­je­my, że w dniu 20.02.2018. w Warszawie, ul. Ciszewskiego 8 (nowy budy­nek nr 23 Weterynarii i Zootechniki SGGW), w sali semi­na­ryj­nej nr 2004, odbę­dzie się semi­na­rium licen­cyj­ne dla leka­rzy wete­ry­na­rii.

Kierownik kur­su: Tomasz Stężycki
Tel. 602 – 137-350.

Hodowca i Jeździec