Aktualności

PROBLEMY Z PŁODNOŚCIĄ – szansa na nieodpłatne badania

13 marca 2018 · Kategoria: Sprawy hodowlane, ·

Wśród czynników wpływających na rozród duże znaczenie mają nieprawidłowości liczby lub struktury chromosomów, które są głównymi nieinfekcyjnymi przyczynami obniżenia płodności u koni. Zaburzenia te mogą także prowadzić do śmierci zarodkowej lub okołoporodowej. U koni najczęściej stwierdza się zaburzenia związane z liczbą chromosomów płciowych. Do momentu uzyskania dojrzałości hodowlanej, klacze obarczone brakiem lub nadmiarem jednego z chromosomów płci nie przejawiają zazwyczaj zaburzeń funkcjonalnych czy behawioralnych a wskaźniki ich oceny zootechnicznej mieszczą się w normie. Osobniki takie zostają więc włączone do rozrodu i najczęściej dopiero po dwóch sezonach bezskutecznych prób zaźrebień zostają eliminowane z hodowli, co znacznie wpływa na jej ekonomikę.

Wykorzystanie analiz cytogenetycznych może ułatwić rozpoznanie niektórych przyczyn obniżenia płodności czy też niepłodności i rokowanie odnośnie ewentualnego wykorzystania w rozrodzie już na wczesnym etapie życia.

Obecnie badania takie można wykonać w ramach projektu BIOSTRATEG2/297267/14/NCBR/2016 – warto wykorzystać tą możliwość ponieważ jest to ostatni rok trwania projektu!

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zimowym 56-tym numerze Hodowcy i Jeźdźca w artykule Moniki Bugno-Poniewierskiej, Magdaleny Wojtaszek i Katarzyny Kowalskiej “Chromosomowe przyczyny niepłodności koni”.

Badania wykonywane są z krwi pobranej do probówki z heparyną. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem monika.bugno.poniewierska@gmail.com

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec