Aktualności

Potrzebna pomoc dla hodowcy poszkodowanego przez pożar

16 maja 2018 · Kategoria: Ogłoszenia, ·

Polski Związek Hodowców Koni i Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie – Oddział w Radomiu w geście soli­dar­no­ści z poszko­do­wa­nym przez pożar (spło­nę­ła część zabu­do­wań i maszy­ny rol­ni­cze) hodow­cą zwra­ca się z gorą­cym ape­lem o udzie­le­nie pomo­cy i wspar­cia Panu Dariuszowi Grudniewskiemu – zam. 27 – 230 Brody, ul. Leśna 9, pow. Starachowicki, woj. świę­to­krzy­skie.
Nr kon­ta PKO BP 26 1020 2674 0000 2102 0011 2797.

Hodowca i Jeździec