Aktualności

Inne oblicze fundacji prozwierzęcych

29 maja 2018 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach, ·

Zachęcamy do obej­rze­nia pro­gra­mu, któ­ry 25 maja 2018 roku uka­zał się na ante­nie TVN24.
Dramat zwie­rząt w gospo­dar­stwie w Bereżnicy Wyżnej. Pomiędzy żywy­mi zwie­rzę­ta­mi leża­ły czte­ry mar­twe konie. Te, któ­re prze­ży­ły, są tak wychu­dzo­ne i zanie­dba­ne, że musi minąć dużo cza­su, by doszły do sie­bie. Tym razem winę pono­si fun­da­cja pro-zwierzęca!

Hodowca i Jeździec