Aktualności

Ranking koni huculskich (po Regietowie) – kwalifikacje do MPKRH 2018

18 czerwca 2018 · Kategoria: Ścieżki huculskie, · Rasa:

Przedstawiamy ran­king koni po pierw­szym (Regietów, 26 – 27 maja) z serii 8 kon­kur­sów kwa­li­fi­ka­cyj­nych do Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej. Zgodnie z regu­la­mi­nem Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej, któ­re odbę­dą się w Regietowie w dniach 21 – 23 wrze­śnia 2018 r., pra­wo star­tu uzy­sku­je 50 60 koni z naj­wyż­szym wyni­kiem punk­to­wym w ran­kin­gu.

Kolejne kwa­li­fi­ka­cje odbę­dą się w:

  • 22 – 23 czerw­ca – Mazurska ścież­ka hucul­ska – Filice (W‑MZHK Olsztyn)
  • 30 czerw­ca – 1 lip­ca – „Z hucu­łem do Krakowa” – Rzeszotary (MZHK Kraków)
  • 14 – 15 lip­ca – Ścieżka hucul­ska na Śmidowej – Chorzów (OZHK Rzeszów)
  • 21 – 22 lip­ca – Mazowiecki Weekend z hucu­łem – Warszawa/Białołęka (WZHK Warszawa)
  • 11 – 12 sierp­nia – Galicyjskie Lato z Koniem – Kołaczyce (OZHK Rzeszów)
  • 18 sierp­nia – Wielkopolski Czempionat – Racot (ZHKWlkp Poznań)
  • 24 – 26 sierp­nia – „Pożegnanie waka­cji” – Rudawka Rymanowska (OZHK Rzeszów)
Hodowca i Jeździec