Aktualności

Kwalifikacje do MPMK w skokach przez przeszkody 2018

17 września 2018 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, ·

W załącz­ni­ku lista koni spraw­dzo­nych pod wzglę­dem rodo­wo­do­wym oraz norm kwa­li­fi­ka­cyj­nych i dopusz­czo­nych do star­tu w tego­rocz­nych Mistrzostwach Polski Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy.
W razie wąt­pli­wo­ści pro­si­my o kon­takt z p. Anną Cuber: cuber@pzhk.pl

Hodowca i Jeździec