Aktualności

Wyniki zaprzęgowej próby dzielności ogierów

15 października 2018 · Kategoria: ZT Ogierów, · Rasa: ,,,,,,,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­ka­mi zaprzę­go­wej pró­by dziel­no­ści ogie­rów ślą­skichszla­chet­nych po sta­cjo­nar­nym Zakładzie Treningowym w Książu.

Hodowca i Jeździec