Aktualności

Awaria systemu Newslettera

13 lutego 2019 · Kategoria: Ogłoszenia, ·

Szanowni Państwo, infor­mu­je­my że na naszej stro­nie ule­gła awa­rii usłu­ga wysy­ła­nia Newsletterów. Tymczasowo wyłą­czo­na zosta­je moż­li­wość dopi­sa­nia się do naszych list – za powsta­łe utrud­nie­nia prze­pra­sza­my.

Hodowca i Jeździec