Aktualności

Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Sokólskich 2019

10 maja 2019 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, · Rasa:

W imie­niu Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Białymstoku zapra­sza­my na Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Sokólskich – Wystawa Specjalistyczna, któ­ry odbę­dzie się w dniach 1 – 2 czerw­ca 2019 r. na tere­nie PODR Szepietowo.

Regulamin dostęp­ny jest na stro­nie WZHK Białystok.

Hodowca i Jeździec