Aktualności

MPMK w rajdach 2019 – propozycje

23 sierpnia 2019 · Kategoria: MPMK, Sportowe rajdy konne, ·

Przedstawiamy pro­po­zy­cje Mistrzostw Polski Młodych Koni w spor­to­wych raj­dach kon­nych, któ­re odbę­dą się na tere­nie Zamku Kliczków w dniach 29 – 30 sierp­nia br.

Hodowca i Jeździec