Aktualności

Siano i słoma na MPMK w Strzegomiu za darmo!

23 sierpnia 2019 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie, WKKW, ·

Zaczynamy odli­cza­nie: za 28 dni Mistrzostwa Polski Młodych Koni w Strzegomiu. A my mamy dobrą wia­do­mość dla wła­ści­cie­li koni i zawod­ni­ków.

Podobnie jak rok temu, koniom przy­jeż­dża­ją­cym do Strzegomia na Mistrzostwa Polski Młodych Koni, orga­ni­za­to­rzy zapew­nia­ją sło­mę i sia­no. Słoma finan­so­wa­na jest przez LKS Stragona, sia­no zaś przez Pawła Mazurka. Dziękujemy!

Plakat Mistrzostw Polski Młodych Koni, Strzegom 2019

Hodowca i Jeździec