Aktualności

X Krajowy Czempionat Koni Rasy Wielkopolskiej

10 września 2019 · Kategoria: Skoki luzem / Wolne skoki, · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z regu­la­mi­nem i pro­gra­mem X Krajowego Czempionatu Koni Rasy Wielkopolskiej, któ­ry odbę­dzie się w dniach 27 – 28 wrze­śnia na tere­nie Pałacu Baborówko.

Hodowca i Jeździec