Aktualności

Wyniki kwalifikacji 2,5‑letnich ogierów ras szlachetnych

4 listopada 2019 · Kategoria: Polowe próby ogierów, · Rasa: ,,,,,,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­ka­mi wstęp­nie zakwa­li­fi­ko­wa­nych 2,5‑letnich ogie­rów ras szla­chet­nych do polo­we­go tre­nin­gu wierz­cho­we­go i zaprzę­go­we­go, któ­re zosta­ną prze­pro­wa­dzo­ne w sezo­nie 2020.

Hodowca i Jeździec