Aktualności

Wyniki wierzchowej polowej próby dzielności ogierów 2019

31 października 2019 · Kategoria: Polowe próby ogierów, · Rasa: ,,,,,,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­ka­mi wierz­cho­wej polo­wej pró­by dziel­no­ści ogie­rów, któ­ra odby­ła się w dniach 30 – 31 paź­dzier­ni­ka w Lesznie.

Hodowca i Jeździec