Aktualności

Baw się razem z końmi! – galeria i relacja filmowa

18 grudnia 2019 · Kategoria: CAVALIADA Tour, ·

Zapraszamy do obej­rze­nia krót­kiej rela­cji fil­mo­wej oraz gale­rii zdjęć z poka­zu pt. „Baw się razem z koń­mi” zor­ga­ni­zo­wa­ne­go przez Polski Związek Hodowców Koni i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa pod­czas Cavaliady w Poznaniu.

Galeria zdjęć

© Zdjęcia: Katarzyna Wiszowaty.

Wszelkie kopio­wa­nie, dys­try­bu­cja, elek­tro­nicz­ne prze­twa­rza­nie oraz prze­sy­ła­nie zawar­to­ści bez zezwo­le­nia jest zabro­nio­ne. 

Relacja filmowa

Hodowca i Jeździec