Aktualności

Przetarg na konie w SK Racot

10 grudnia 2019 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, · Rasa: ,

Stadnina Koni „Racot” Sp. z o.o. ofe­ru­je na sprze­daż konie: spor­to­we, rekre­acyj­ne, kla­cze hodow­la­ne i mło­dzież ras wlkp i sp. Przetarg odbę­dzie się 14 grud­nia 2019 roku na tere­nie Stadniny.

sk-racot-przetarg-2019

Stadnina Koni „Racot” Sp. z o.o.

Racot, ul. Dworcowa 5, 64 – 000 Kościan
www.racot.pl
stadninakoni@racot.pl
Tel. 65 511– 79 – 64
Fax 65 511 – 79-46

Hodowca i Jeździec