Przywrócenie 8% stawki VAT za nasienie

Polski Związek Hodowców Koni w załączeniu przedstawiamy opublikowane w Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2020 r. pod poz. 1487 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych, które wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2020 r. Rozporządzenie wprowadza m.in. 8% stawkę VAT za nasienie zwierząt objętych poz. 7 załącznika nr 3 do ustawy.

Scroll to Top