Program próby dzielności ogierów w ramach projektu „Rodzime konie”

Poniżej przedstawiamy ramowy program próby dzielności ogierów ras wielkopolskiej i małopolskiej urodzonych w 2018 i 2017 r., po zaprzęgowym zakładzie treningowym, przeprowadzonym w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej metody przygotowania i przeprowadzenia oceny wartości użytkowej ogierów rasy wielkopolskiej i małopolskiej w warunkach stacjonarnych”, który odbędzie się na terenie ośrodka „Klikowska Ostoja Polskich Koni” w Klikowej k. Tarnowa.

Ramowy program próby dzielności:

Dzień I – 11.10. (poniedziałek)

  • od godz.10.00 – identyfikacja i mierzenie ogierów, próba szybkości w kłusie, próba ujeżdżenia

Dzień II – 12.10. (wtorek)

  • od godz. 9.00 – próba wytrzymałości w kłusie oraz próba w stępie, ocena na płycie, ogłoszenie wyników

Godziny rozpoczęcia poszczególnych elementów próby mogą ulec zmianie.

Właścicieli prosimy o przestrzeganie obowiązujących zaleceń Ministra Zdrowia w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa (dystans, zasłanianie ust i nosa maseczką, częste mycie rąk i ich dezynfekcja). W związku z sytuacją sanitarno-epidemiczną próba zostanie przeprowadzona z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w warunkach imprezy z przyczyn od niego niezależnych.

Scroll to Top