MPMK 2022 – regulamin ogólny oraz oświadczenie MŚP

Publikujemy obowiązujący regulamin ogólny MPMK 2022 wraz z nowym wzorem oświadczenia MŚP. Od tego roku obowiązuje nieco zmieniony druk tego oświadczenia. W arkuszu jest miejsce na wpisanie nazwy konia, jego wieku oraz dyscypliny, w której ma startować podczas MPMK, ułatwia to zidentyfikowanie i wpisanie powyższej informacji do bazy PZHK. Właściciele koni, którzy w latach ubiegłych wypełnili oświadczenie MŚP nie muszą go wypełniać ponownie.

Warto zwrócić uwagę, że termin zakończenia rozgrywania kwalifikacji uległ niewielkiej zmianie. Obecnie na 10 dni przed rozpoczęciem danego MPMK konkursy kwalifikacyjne muszą zostać zakończone.

Scroll to Top