Konkurs na logotyp rozstrzygnięty!

W czerwcu Polski Związek Hodowców Koni ogłosił otwarty konkurs na opracowanie projektu logotypu PZHK. Zainteresowanie konkursem było bardzo duże, otrzymaliśmy 190 prac, zgłoszonych przez ponad 50 autorów.
Celem konkursu było wyłonienie projektu znaku graficznego, który będzie wykorzystywany do celów promocyjnych, informacyjnych, wydawniczych oraz wszelkiej działalności prowadzonej na rzecz PZHK. Kryteria, które były brane pod uwagę w ocenie prac konkursowych to m.in.: prostota, czytelność i łatwa rozpoznawalność znaku, nowoczesna stylistyka, kojarzenie grafiki z hodowlą koni różnorodnych typów, użyteczność i elastyczność w wykorzystaniu.

Zwycięskim logotypem został wybrany projekt Pana Marka Bołtryka z Wrocławia. Zwycięzcy serdecznie gratulujemy!

Logo PZHK - zwycięska praca konkursowa

Zwycięzca zostanie zaproszony do udziału w dalszych pracach nad wyróżnionym logotypem, a ostateczną decyzję dotyczącą przyjęcia zaproponowanej grafiki do użycia jako oficjalnego logotypu Polskiego Związku Hodowców Koni podejmie Zarząd Związku.

Scroll to Top