Zamknięcie CBDK

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie dnia 6 stycznia 2023 roku Ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (sejm.gov.pl) (Dz.U. 2022 poz. 2727), która upoważnia Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do prowadzenia komputerowej bazy danych dla bydła, świń, owiec, kóz, wielbłądowatych, jeleniowatych, drobiu i koniowatych informujemy, że:

z dniem 6 stycznia 2023 r.
Centralna Baza Danych Koniowatych prowadzona przez PZHK
zostanie wyłączona.

Dostęp dla Głównej Inspekcji Weterynaryjnej i innych uprawnionych podmiotów zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 14 ustawy i art. 4 rozporządzenia 2021/520 oraz wszelkie inne zadania wynikające z ustawy przejmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jednocześnie informujemy, że archiwalne dane statystyczne ze strony CBDK dostępne są na podstronie: Statystyka CBDK (Menu główne > Hodowla > Statystyka > Statystka CBDK).

Scroll to Top