PZHK poszukuje pracownika do Działu Ksiąg Stadnych i Identyfikacji

Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie poszukuje pracownika do Działu Ksiąg Stadnych i Identyfikacji.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe – zootechniczne, rolnicze lub weterynaryjne,
 • Znajomość przepisów prawa dotyczących identyfikacji koniowatych,
 • Dobra znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego,
 • Znajomość obsługi komputera, pakietu Microsoft Office, Adobe In Design,
 • Komunikatywność, zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, odporność na stres.

Dodatkowymi atutami będą:

 • Znajomość przepisów prawa w zakresie dotyczącym działalności PZHK,
 • Teoretyczna i praktyczna wiedza z zakresu hodowli i użytkowania koni oraz doświadczenie zawodowe w branży hodowli koni lub jeździectwa,
 • Prawo jazdy kat. B.

Warunki zatrudnienia:

 • Miejsce pracy: Warszawa-Śródmieście;
 • Wymiar czasu pracy: pełen etat;
 • Charakter zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony od 03.04.2023 r., po pozytywnej ocenie kwalifikacji pracownika możliwość podpisania umowy na czas nieokreślony.

Zakres obowiązków:

 • Znajomość przepisów prawa dotyczących hodowli i identyfikacji koni,
 • Obsługa bazy danych koniowatych,
 • Rejestracja i wprowadzanie do bazy rodowodów koni importowanych,
 • Wprowadzanie do bazy wyników oceny użytkowości koni,
 • Korespondencja zagraniczna.

Wymagane dokumenty:

 • Życiorys
 • List motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzające wyższe wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje
 • Adres do korespondencji oraz numer telefonu lub adres e-mail,
 • Oświadczenie o treści:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)”.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „Oferta Dział Ksiąg” należy składać w terminie do 3 marca 2023 r.

 • osobiście w siedzibie biura PZHK: ul. Koszykowa 60/62 lok. 16, 00-673 Warszawa lub
 • listownie na adres siedziby biura PZHK: ul. Koszykowa 60/62 lok. 16, 00-673 Warszawa lub
 • drogą mailową: sekretariat

O terminie i miejscu przeprowadzenia rekrutacji wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Zastrzegamy sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podawania przyczyn, oraz podjęcia decyzji o wyborze kandydata przed końcem upływu terminu składania ofert.

Scroll to Top