Regulamin ZT klaczy w 2023 r.

Polski Związek Hodowców Koni przedstawia regulamin dotyczący 60-dniowego stacjonarnego zaprzęgowego treningu dla klaczy rasy śląskiej i innych ras szlachetnych w Zakładzie Treningowym.

Pierwszy nabór zostanie przeprowadzony 18 kwietnia 2023 r. w Klikowej.

Informujemy, że w związku z wprowadzeniem obligatoryjnych prób dzielności dla klaczy rasy śląskiej objętych Programem Ochrony Zasobów Genetycznych i dużym zainteresowaniem hodowców kwietniowym naborem, prosimy właścicieli klaczy jałowych i nisko źrebnych o zgłaszanie ich do treningu w II lub III turnusie.

Zastrzegamy sobie prawo opublikowania na stronie www.pzhk.pl listy klaczy wstępnie zakwalifikowanych na poszczególne nabory.

Każda klacz zostanie objęta ubezpieczeniem. W obecnej chwili prowadzimy rozmowy z różnymi podmiotami ubezpieczającymi konie w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. Kwota ta zostanie doliczona do II raty treningu. Zaktualizowaną tabelę z opłatami do uiszczenia przez właściciela opublikujemy w najbliższym czasie po wyborze najkorzystniejszej oferty.

W przypadku zaakceptowania przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi złożonego przez PZHK programu dotowania oceny wartości użytkowej klaczy poddawanych 60-dniowemu treningowi, będzie możliwość dofinansowania przez PZHK do 70% kosztów takiego treningu. Pozostałe min. 30% kosztów treningu pokrywa właściciel klaczy. W przypadku zmniejszenia dotacji przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi suma dofinansowywania przez PZHK kosztów treningu może ulec zmniejszeniu.

Scroll to Top