Kwalifikacja młodych ogierów szlachetnych – regulamin

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem kwalifikacji młodych ogierów ras szlachetnych. Przypominamy, że odbędzie się ona w SK Racot, w terminie 13-14 kwietnia 2023.

Ogólny harmonogram kwalifikacji:

12 kwietnia

  • otwarte stajnie dla ogierów (przyjazd w godzinach popołudniowych)

I dzień czwartek (13 kwietnia)

  • wydawanie pakietów, identyfikacja koni, badanie weterynaryjne
  • ocena na twardej nawierzchni
  • ocena ruchu luzem i skoków luzem ogierów na hali

II dzień piątek (14 kwietnia)

  • ponowna ocena ruchu luzem i skoków luzem na hali
  • ocena na twardej nawierzchni ogierów po tzw. alternatywnych próbach dzielności (sport, MPMK)
  • ocena bonitacyjna dla wszystkich koni małopolskich oraz wielkopolskich POZG

Dodatkowe informacje:

  • Boksy mobilne-namiotowe.
  • Paszę treściwą i objętościową oraz żłoby i wiadra do pojenia należy zabezpieczyć we własnym zakresie.
  • Szczegółowy harmonogram kwalifikacji (z uwzględnieniem godzin) zostanie opublikowany po zatwierdzeniu listy zgłoszeń wraz z podziałem na grupy.
Scroll to Top