UWAGA! Tegoroczne MPMK jednak bez wałachów zagranicznych

Przez kilka ostatnich lat na forum środowiska hodowlano-sportowego bardzo żywym tematem był udział w Mistrzostwach Polski Młodych Koni wałachów hodowli zagranicznej tzn. z paszportami zagranicznymi. Przez trzy lata konie te uczestniczyły w mistrzostwach. Prezydium PZHK na posiedzeniu w dniu 26 lutego, po zapoznaniu się z regulaminami tegorocznych MPMK, zadecydowało, że wałachy hodowli zagranicznej nie mają prawa startu w tych zawodach.

Mistrzostwa Polski Młodych Koni traktowane są głównie jako zawody hodowlane. Wałachy z paszportami zagranicznymi nie będą mogły być wykorzystane w polskiej hodowli, a ich start nie pozwala uzyskać informacji o jakości kojarzeń czy wartości strony matecznej, które mogliby wykorzystać polscy hodowcy.

Ponadto Prezydium podjęło decyzję o dodaniu kategorii koni 7-letnich w ujeżdżeniu, podobnie jak to ma miejsce w konkurencji skoków przez przeszkody.

Scroll to Top