Wniosek o przeksięgowanie wpłaty/środków/nadpłaty

  Wszystkie pola, oprócz załącznika, są wymagane do wysłania formularza. Dodanie pliku z potwierdzeniem przelewu może przyspieszyć rozpatrzenie wniosku.

  Imię i nazwisko

  Adres korespondencyjny

  Numer telefonu

  Adres e-mail

  Uprzejmie proszę o przeksięgowanie wpłaty/środków/nadpłaty w kwocie zł, dokonanej dnia , przez

  Środki proszę przeksięgować na rachunek bankowy o numerze (format IBAN - z kodem kraju na początku): .
  Właściciel rachunku bankowego:

  Potwierdzenie przelewu (akceptowane typy plików: pdf, jpg, jpeg, png, maksymalna waga pliku: 15 MB):


  UWAGA: Kopia wniosku wysyłana jest do nadawcy, na adres e-mail podany w formularzu. W ciągu tygodnia od wysłania wniosku pracownik biura PZHK w kolejnym mailu powinien potwierdzić jego odebranie i zgłosi ewentualne uwagi. Po tym czasie, w przypadku braku takiego potwierdzenia, prosimy o kontakt telefoniczny z biurem PZHK w celu wyjaśnienia sprawy.
  Prosimy mieć na uwadze, że zbyt duża liczba załączników o dużej wadze może spowodować problemy z dostarczeniem wiadomości.


  Dane osobowe są przetwarzane przez PZHK dla celów realizacji wniosku.
  Administratorem danych jest Polski Związek Hodowców Koni (PZHK),
  ul. Koszykowa 60/62 m 16, 00-673 Warszawa.


  Scroll to Top