Kategorie ogierów szlachetnych

Warunki uzyskania przez ogiery hodowlane kategorii B

1. MPMK

zajęcie następujących miejsc w klasyfikacji sporządzonej na podstawie wyników końcowych Mistrzostw Polski Młodych Koni 4, 5, 6-letnich (bez oceny na płycie):

 • 1-3 w ujeżdżeniu,
 • 1-5 w skokach przez przeszkody,
 • 1-4 w WKKW,
 • 1-2 w powożeniu zaprzęgami jednokonnymi.

Ogiery hodowli zagranicznej, startujące w zawodach dodatkowych rozgrywanych podczas MPMK, muszą uzyskać wynik równy lub lepszy od określonego w powyższych normach.

2. Sport jeździecki

 1. Ujeżdżenie
  • ogiery w wieku 5 lat – winny uzyskać w 4 konkursach klasy N, na zawodach ogólnopolskich wynik min. 65 %;
  • ogiery w wieku 6 lat – winny uzyskać w 4 konkursach klasy C, na zawodach ZO, ZOO lub wyższej rangi wynik min. 63% (minimum na dwóch różnych zawodach);
  • ogiery w wieku 7-9 lat – winny uzyskać w 6 konkursach klasy CC na zawodach ogólnopolskich lub wyższej rangi wynik powyżej 63 % (minimum na dwóch różnych zawodach). Liczone są również konkursy kür.
 2. Skoki przez przeszkody
  Uwzględnia się wyniki uzyskane na zawodach ZO, ZOO lub wyższej rangi, w następujących konkursach: w tzw. Rundzie Młodych Koni (RMK), zwykłym, dokładności, dwunawrotowym lub dwufazowym. W konkursach dwunawrotowych każdy nawrót liczony jest osobno, w konkursach dwufazowych uwzględnia się tylko wynik I fazy.
  • ogiery w wieku 5 lat – winny uzyskać 4 przejazdy w Rundzie Młodych Koni z wynikiem minimum 7,5 pkt. bonifikacyjnych;
  • ogiery w wieku 6 – 7 lat – winny uzyskać 6 „czystych” przejazdów w konkursach klasy C lub wyższych (liczony jest również finał RMK, jeżeli pierwsza faza rozgrywana jest na wysokości 130 cm);
  • ogiery w wieku 8-9 lat – winny 6 razy plasować się od 1 do 3 miejsca w konkursach od 140 cm na ZO i ZOO lub od 1 do 6 miejsca na zawodach międzynarodowych rangi CSI, CSIO i wyższych.
 3. WKKW (zawody pełne i kombinowane)
  • ogiery w wieku 5 lat – winny dwa razy w klasie CNC* lub CIC* uzyskać wynik w krosie nie większy niż 20 pkt. karnych lub 1 raz wynik 0 pkt. karnych;
  • ogiery w wieku 6 lat – winny w klasach:
   1. CNC* 2 razy zająć miejsca od 1 do 3 lub
   2. CCI*, CIC*, CNC** 1 raz zająć miejsce od 1 do 3 lub
   3. CIC**, CCI** 1 raz uzyskać w krosie wynik nie większy niż 20 pkt. karnych;
  • ogiery w wieku 7-9 lat – winny w klasach:
   1. CNC**, CIC** 4 razy zająć miejsca od 1 do 3 lub
   2. CCI** i wyżej zająć miejsca od 1 do 5.
 4. Powożenie zaprzęgami jedno i parokonnymi
  (w zaprzęgach parokonnych liczone są tylko wyniki z zawodów, w których ogier startował w trzech próbach)
  • ogiery w wieku 5 lat – winny zająć 3 razy miejsca 1-3 w konkursach kl. N na zawodach ZOO;
  • ogiery w wieku 6 lat – winny zająć 2 razy miejsca 1-3 w konkursach klasy C na zawodach ZOO lub wyższej rangi;
  • ogiery w wieku 7-9 lat – winny zająć 6 razy miejsca 1-3 w konkursach kl. C na ZOO lub 3 razy miejsca 1-3 na CAI lub 2 razy miejsca 1-3 na CAIO lub 1 raz miejsca 1-6 na MŚ.
Scroll to Top