Selekcja

Miejsca i terminy zawodów, podczas których odbędą się konkursy eliminacyjne do MPMK 2017 w ujeżdżeniu i skokach przez przeszkody

 

Przypominamy, że jedy­nie peł­ne wyni­ki, zawie­ra­ją­ce datę uro­dze­nia oraz pocho­dze­nie konia, będą pod­sta­wą do kwa­li­fi­ka­cji konia do MPMK.

 

UJEŻDŻENIE

I region (Zofia Górska)

 • ZO Kwieki – 19 – 20.05. (4 eli­mi­na­cje)
 • ZO Solec Kujawski – 4 – 5.08. (4 eli­mi­na­cje)

II region (K. Tomaszewski)

 • ZR Józefin, KJ Aromer – 17 – 18.06. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)
 • ZR Koryta k/Prażmowa, KJ Golden Horse – 15 – 16.07. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)
 • ZR Józefin, KJ Aromer – 12 – 13.08. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)
 • ZO KJ Bobrowy Staw – 25 – 27.08. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)

III region (Marek Ruda)

 • ZO Michałowice, KJ Szary – 26 – 27.05. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)
 • ZO Jakubowice, KJ Osadkowski – 15 – 16.06. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)
 • ZR KJ Facimiech – 8 – 9.07. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)
 • ZO LKJ Moszna – 9 – 10.09. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)

IV region (Jerzy Łukomski)

 • ZO Stajnia Rybnica k/Jeleniej Góry – 30.06 – 02.07.(2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)
 • ZR Łopuchowo gm. Murowana Goślina – 8 – 9.07. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)
 • ZR Drzonków – 15 – 16.07. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)
 • ZR Drzonków – 2 – 3.09. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne) – NOWE
 • ZR Zagozd – 19 – 20.08. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)ODWOŁANE

 

SKOKI PRZEZ PRZESZKODY

Eliminacje koni 4‑letnich:

I region (Krzysztof Ferenstein)

 • ZR Damaszka, KJ Leśna Podkowa – 17 – 18.06. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)
 • ZR Turzyn – 15 – 16.07. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)
 • ZR Kobylarnia – 22 – 23.07. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)
 • ZO2* Gałkowo Masters – 30.06 – 02.07. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)

II region (K. Tomaszewski)

 • Bogusławice, KJ Napoleońska Zagroda – 29 – 30.04. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)
 • Biesiekierz Rudny, KJ Salio – 09 – 10 .06. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)
 • Biesiekierz Rudny, KJ Salio – 14 – 15.07. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)
 • Warka, St. Equisport – 21 – 22.07. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)

III region (Krzysztof Koziarowski)

 • ZO2* Jakubowice – 5 – 6.05. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)
 • ZR Moszna – 9 – 10.06. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)
 • ZO2* Michałowice – 7 – 8.07. (2 kon­kur­sy eli­ma­na­cje)
 • ZO2* Leśna Wola – 28 – 29.07. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)

IV region (Janusz Bobik)

 • CSN Drzonków – 19 – 21.05. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)
 • KJ Contentros Barlinek – 7 – 8.07. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)
 • ZR Damasławek – 8 – 9.07. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)
 • ZO2* Olsza – 29 – 30.07. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)

 

Lista zawodów „otwartych”, na których mogą zostać przeprowadzone skokowe eliminacje do MPMK dla koni 5‑letnich i starszych:

 1. ZO1* Strzegom 21 – 23.04.
 2. ZO1* Glinik Zaborowski 21 – 23.04.
 3. ZO1* Leśna Wola 21 – 23.04.
 4. ZO2* Bogusławice (Polska Liga Jeździecka) 29.04. – 1.05.
 5. CSN Sopot 1 – 3.05.
 6. ZO2* Jakubowice 4 – 7.05.
 7. ZO2* Olsza 6 – 7.05.
 8. ZO2* Leśna Wola 12 – 14.05.
 9. ZO1* Biesiekierz Rudny 12 – 14.05.
 10. ZO2* Machnice 12 – 14.05.
 11. ZO2* Michałowice 12 – 14.05.
 12. CSI2*/1*/YH1*Baltica Spring Tour Ciekocinko 16 – 21.05.
 13. CSN Drzonków 19 – 21.05.
 14. CSI2*/1*/YH1*, CSIO Y/J/Ch Baltica Spring Tour Ciekocinko 23 – 28.05.
 15. ZO1* Leśna Wola 26 – 28.05.
 16. ZO1* Kwieki 26 – 28.05.
 17. ZO Brzoza, Kobylarnia 26 – 28.05.
 18. CSI3*/1*/YH1* Baltica Spring Tour Ciekocinko 30.05 – 4.06.
 19. ZO2* Michałowice 2 – 4.06.
 20. ZO1* Biesiekierz Rudny 9 – 11.06.
 21. CSI4*,CSI1*YH, CSIU-25 Poznań 15 – 18.06.
 22. ZO3* Olsza 23 – 25.06.
 23. ZO2* Gałkowo 30.06. – 2.07.
 24. ZR Sedina Horse Show 1 – 2.07. kwa­li­fi­ka­cja koni 5 let­nich
 25. CSI2* Kołobrzeg 6 – 9.07.
 26. ZO3* Machnice 7 – 9.07.
 27. ZO2* Michałowice 7 – 9.07.
 28. ZR KJ Sokół Damasławek 8 – 9.07.
 29. CSI3*/1*/CH‑A/J‑A/U25‑A/Silesia Tour Jakubowice 12 – 16.07.
 30. ZO2* Biesiekierz Rudny 14 – 16.07.
 31. ZR Turzyn 15 – 16.07
 32. CSI3*/1*/CH‑A/J‑A/U25‑A/ Silesia Tour Jakubowice 19 – 23.07.
 33. ZO2* Warka 21 – 23.07.
 34. ZR Kobylarnia 22 – 23.07.
 35. ZO-B1* Leśna Wola 28 – 30.07.
 36. ZO2* Olsza 29 – 30.07.
 37. ZO2* - apli­ka­cja PLJ-III etap - Leśna Wola 4 – 6.08.
 38. ZO2* - apli­ka­cja PLJ-III etap - Drzonków 4 – 6.08.

W mia­rę napły­wa­nia kolej­nych infor­ma­cji o datach zawo­dów eli­mi­na­cyj­nych, ter­mi­ny te będą suk­ce­syw­nie uzu­peł­nia­ne na naszej stro­nie.
Informujemy rów­nież, że poda­ne daty i miej­sca mogą ulec zmia­nie.

Hodowca i Jeździec