Selekcja

ZT Klacze 2010

 

Przedstawiamy ter­mi­ny i wyni­ki prób dziel­no­ści, któ­rym zosta­ły pod­da­ne kla­cze ras szla­chet­nych w Zakładach Treningowych:

2010
Klacze
szla­chet­ne
Miejsce Kwalifikacje Próba
koń­co­wa
Kwalifikacje Wyniki
m, wlkp, sp Bogusławice 1
lute­go
31
mar­ca
pobierz pobierz
m, wlkp, sp Biały Bór 2
lute­go
1
kwiet­nia
pobierz pobierz
m, wlkp, sp Włocławek 22
lute­go
22
kwiet­nia
pobierz pobierz
m, wlkp, sp Doruchów 23
lute­go
23
kwiet­nia
pobierz pobierz
śl. Książ 24
lute­go
23 – 24
kwiet­nia
pobierz pobierz
m, wlkp, sp Bogusławice 8
kwiet­nia
7
czerw­ca
pobierz pobierz
m, wlkp, sp Biały Bór 9
kwiet­nia
8
czerw­ca
pobierz pobierz
m, wlkp, sp Włocławek 26
kwiet­nia
24
czerw­ca
pobierz pobierz
m, wlkp, sp Doruchów 27
kwiet­nia
25
czerw­ca
pobierz pobierz
śl. Książ 18
maja
16 – 17
lip­ca
pobierz pobierz
m, wlkp, sp Włocławek 6
wrze­śnia
4
listo­pa­da
pobierz pobierz
m, wlkp, sp Doruchów 7
wrze­śnia
5
listo­pa­da
pobierz pobierz
m, wlkp, sp Bogusławice 28
wrze­śnia
26
listo­pa­da
pobierz pobierz
m, wlkp, sp Biały Bór 11
paź­dzier­ni­ka
9
grud­nia
pobierz pobierz
Hodowca i Jeździec